Sự khác nhau giữa TOELF ITP và TOEFL iBT

Sự khác nhau giữa TOELF ITP và TOEFL iBT

TOEFL là tên viết tắt Test of English as a Foreign Language, là bài thi chuẩn hóa nhằm đánh giá khả năng hiểu và sử dụng tiếng Anh Bắc Mỹ (North America). Tùy vào mục đích mà được phân loại ra làm 2 kì thi khác nhau, gồm TOEFL iBT và TOEFL iTP. Thoạt đầu nghe qua rất...